Jan trenger en politikk som sikrer rusavhengige et godt ettervern

Jan (41) har vært rusavhengig siden han var 12 år. Han har et sterkt ønske om å bli og forbli rusfri. Jan har erfart at det ikke er så vanskelig å være rusfri i behandling, det er etter behandlingen den virkelige jobben starter.
For det er veldig vanskelig å få til et rusfritt liv uten et individuelt tilpasset ettervern. Uten tilgang på en rusfri og trygg bolig og et rusfritt nettverk, er veien tilbake til et liv med rus kort.

Jan trenger et ettervern som fremmer aktivitet og mestring og som rommer sosial trening, samtaler når behovet er der og ikke når klokka tilsier det, individuell plan og reell brukermedvirkning. Jan trenger en politikk som sikrer rusavhengige et godt ettervern.

Hvordan vil din stemme påvirke Jans situasjon?

Jan - trenger din stemme