Råd til menneskers framtid?

Selv om det nesten er en politisk tyngdelov at politikken, når den skal gå fra valgkamp til praktisk politikk, har en tendens til å dra mot sentrum, vil en ny regjering måtte foreta viktige prioriteringer. Sagt på annet vis; bestemme seg for hva vi som samfunn skal ta oss råd til.

Valget er over. Om to-tre uker skal den nye regjeringen posere foran slottet og ta i mot blomster og hyllest fra frammøtte sympatisører. Et nytt kollegium som skal forme og styre det norske samfunn i de neste fire år, om da ikke staurene skulle komme til å sprike under marsjen.

Det norske folk har gitt uttrykk for at de ønsker en annen retning med andre løsninger på de samfunnsoppgavene som skal løses. Slik er demokratiet.

Viktige prioriteringer

Nå trenger en ikke være politisk kommentator på høyt nivå for å vite at kursen ikke vil bli lagt så kraftig om, som enkelte partier antydet i valgkampen. Bompengene vil ikke bli avskaffet, det vil neppe bli salg av vin i dagligvarebutikkene og det vil trolig bli prøveboring i Lofoten, alt slik det ville blitt med en rød-grønn regjering.

Selv om det nesten er en politisk tyngdelov at politikken, når den skal gå fra valgkamp til praktisk politikk, har en tendens til å dra mot sentrum, vil en ny regjering måtte foreta viktige prioriteringer. Sagt på annet vis; bestemme seg for hva vi som samfunn skal ta oss råd til. De store postene i statsbudsjettet blir sjelden diskutert, brorparten av pengebruken er det stor enighet om, større er ikke avstanden i norsk politikk.

Har vi råd til menneskers framtid?

Men noen prioriteringer sier likevel noe om hva vi vil ta oss råd til. Vil vi ta oss råd til å la oljen bli liggende i nordområdene? Vil vi ta oss råd til å gi husrom for flere fremmede enn dem vi er forpliktet til å ta hånd om? Skal vi ta oss råd til å ha anstendige arbeidsforhold for helsearbeidere i eldreomsorgen? Skal vi ta oss råd til et OL i Oslo? Og skal vi ta oss råd til høyere privat forbruk?

Satt på spissen dreier spørsmålet seg om vi skal ta oss råd til menneskers framtid eller om det blir for dyrt. Om vi skal ta oss råd til å skape levelige kår også for mennesker som kanskje ikke fortjener det.

Når nye koster skal begynne å feie

I siste hånd blir det et spørsmål om vi skal koste på oss et samfunn med menneskelig ansikt eller om vi mener det finnes høyere goder.

Dette ville vært sentrale spørsmål uansett hvem som skulle danne regjering, men det er dobbelt viktig når nye koster skal begynne å feie.