Eldreomsorgen trenger endringer – i holdninger, lederskap og kultur

Politikeres sykehjemsfokus er merkverdig i utakt med den befolkningsgruppen politikken skal gjelde for. Politikere ønsker flere sykehjemsplasser, vi andre holder oss helst hjemme.

Mens politikere diskuterer hvorvidt rehabiliterte sykehjemsrom skal regnes som nye eller allerede talte sykehjemsplasser, nyter mange eldre å kunne se valgduellene fra egen hjemlig tv-stue.

Norge trenger både nye og fornyede sykehjemsplasser, men i skrivende stund melder Oslo om 28 ledige plasser – kapasiteten er altså ikke utnyttet. Mer vesentlig er det at svært mange eldre legger stor innsats i å holde seg borte fra sykehjem. Politikeres sykehjemsfokus er i så måte merkverdig i utakt med den befolkningsgruppen politikken skal gjelde for.

Aftenposten: Sykepleiere mener syke eldre sendes raskere hjem

Kampen omsorg+

All befolkningsfremskriving peker på alvoret i at vi må finne nye og mer rasjonelle måter å drive velferdstilbudene på, enn å fortsette en storstilt satsning på institusjonsomsorg. Stortinget har denne våren behandlet stortingsmeldingen “Morgendagens omsorg”. I sammendraget kan det leses:“Morgendagens omsorgstjeneste skal legge til rette for at brukerne i større grad blir en ressurs i eget liv, for at lokalsamfunnets innbyggere mobiliseres på nye måter og blir ressurser for hverandre, for at velferdsteknologi blir en ressurs for brukere som dermed får bedre muligheter til å mestre hverdagen, og for at ressursene hos ideelle og frivillige organisasjoner videreutvikles og tas i bruk på nye måter.”

Ved Kampen Omsorg+ har Kirkens Bymisjon i samarbeid med husets 70 beboere, kommunens hjemmebaserte tjenester og nabolaget i Bydel Gamle Oslo skapt et boligsamfunn med alle elementer av dette. I dette huset er folk ressurser for hverandre, her er mat, musikk, trening, teknologi, trygghet, og for mange en livgivende trivsel. Vi som arbeider bakom dørene vet at boformen holder beboere borte fra sykehjemmet, og oppfyller deres største ønske om å få bo i eget hjem.

Les også:
Trygve (87) imponerte Støre med nettbrett og ny bolig på Kampen omsorg+

Kampen Omsorg+ har vært i drift i et år, men fortsatt står 20 leiligheter tomme. Det er flere hundre tusen velferdskroner spart ved å oppfylle folks ønske om å bo lenge og godt hjemme, men byråkratiske kalkulatorer på bydelenes bord forholder seg i alt overveiende grad til “måtjenester”. I det regnestykket lønner det seg at forebyggende, etterspurte omsorgstilbud står tomme. Omsorg+ regnes ikke som en slik “måtjeneste”.

Endringer i holdninger, lederskap og kultur

Gjørv-kommisjonen har et avsluttende kapittel i sin rapport kalt “Læring”. En lekse derfra er: “ Å vedta økte bevilgninger er det enkleste å få til, hvis bare den politiske viljen er tilstede. Andre og mer grunnleggende endringer – i holdninger, lederskap og kultur – må utvikles over tid. Nettopp derfor er det kommisjonens syn at disse fortjener oppmerksomhet først. Der det pekes på behov for økte bevilgninger, må det samtidig sikres at ressursene styres bedre enn hittil” ( s. 451).

Det er på høy tid at denne kunnskapen internaliseres – la oss gjøre modig krav på arbeid med holdninger, lederskap og kultur fra byråkrater og politikere. For eldreomsorgens del innebærer dette blant annen vilje til å satse langsiktig, tenke forebyggende, utvikle nye måter å drive omsorgstjenester på, samt ressurstilførsel til lederskap og utførelse i hjemmebaserte tjenester.

Hvem mener du?