Hun er offline

Hun har bodd en stund på asylmottak, men forholdene gjorde henne alvorlig psykisk syk. Hun valgte derfor å flykte bort fra det hele. Nå er hun ute på det svarte arbeidsmarkedet.

Som kvinne er hun særlig utsatt, forteller en venn. Utsatt for menns misbruk. Kulturelt er hun ikke som etnisk norske kvinner, fortsetter han. Verken selvstendig eller opplyst nok til å orientere seg i det norske samfunn. Som papirløs har hun også svært få rettigheter. Hun må klare seg i det skjulte, svarte arbeidsmarkedet.

En flik av trygghet

En dag fikk hun en tilfeldig vaskejobb, samt tilbud om litt barnepass fra en familie fra samme land. Etter å ha utført avtalt arbeid over flere dager, uteble betalingen.

Hvordan skal jeg nå skaffe nok penger til husleien? tenkte hun.
Tilfeldighetene gjorde det til at hun ble kjent med en mann som ville ta henne til seg. Han ville gjerne ha barn med henne. Men hun elsket ham ikke.

For å sikre seg en flik av trygghet og sikkerhet ville hun likevel ”please” han, og ble gravid. Hun følte seg på sett og vis heldig. Hun kjente andre fra asylmottaket som hadde havnet i prostitusjon. Av de som ble igjen på mottaket var mange blitt avhengige av sovemedisin på grunn av den konstante frykten for utkastelse.

Og som uregistrert, papirløs mamma, er det begrenset hvor mye arbeid hun kan påta seg.

Et arbeidsliv er så mangt.

En skjult verden

Jeg ville dele denne lille historien fra virkeligheten for å vise at arbeidslivet kan være så mye tøffere enn fortjent. Og at veien inn i det ordinære arbeidslivet for enkelte er så fjern at den er nesten er umulig å se.

Et voksende antall menneskeliv utspiller seg i en skjult verden som denne. Kvinnens liv finnes ikke i noen statistikk. Hennes liv er ”offline”.