Sex, vold og rock ‘n’ roll?

På politibilene står det: «Vi gjør Oslo tryggere». Mange i prostitusjonsmiljøet opplever ikke politiet slik.

Kirkens Bymisjons senter for kvinner og menn med prostitusjonserfaring, Nadheim, registrerte i fjor over 100 episoder av vold og trakassering som våre brukere uoppfordret fortalte om. Mye av volden som ble rapportert inn var grov vold, som innesperring, voldtektsforsøk, voldtekt og truing med våpen.

Flere av trakasseringsepisodene var også grove, som det å bli kastet egg på av forbipasserende mens en sto på strøket for å selge sex.

Volden og trakasseringen skjer fra mange hold; fra kunder, fra bakmenn, men også mange tilfeller oppstår fordi personene i prostitusjonsmiljøene opererer i et landskap hvor mange generelt er utsatt: på strøket nattestid, i tilfeldige og usikre boløsninger, overnatting hos kunder, det å oppholde seg på steder og til tider hvor det er mye fyll, bråk og uro.

Opplever ikke trygghet med politiet

For mange utgjør tilstedeværelse av politi en trygghetsfaktor. Det er også slik politiet selv ønsker å fremstå. På politibilene står det: «Vi gjør Oslo tryggere». Mange i prostitusjonsmiljøet opplever ikke politiet slik. De fleste som har fortalt om grov vold og trakassering, forteller at de ikke ønsker å anmelde dette til politiet. De frykter det vil bringe dem, eller noen av dem de bor sammen med, i trøbbel.

Erfaringene mange har i møte med politi er ID-sjekk, bortvisning fra strøket, ubehagelige utspørringer, bøter for ulike forhold eller frykt for å miste boligen i forlengelse av Operasjon Husløs.

Ikke alle har dårlige erfaringer i møte med norsk politi. Men mange har det, enten fra Norge eller fra andre land. I alle fall kjenner alle noen som har dårlige erfaringer.

Urovekkende mange ofre for menneskehandel

Tallene for omfanget av menneskehandel er også høye for 2012.  De fleste i prostitusjon er ikke utsatt for menneskehandel, men en urovekkende stor gruppe er det, ikke minst i forhold til visse nasjonaliteter (jfr. Nadheims årsmelding for 2012). Vi finner de voldsutsatte og mulige ofre for menneskehandel både i gateprostitusjonen og i forhold til de som selger sex fra leiligheter og institutter.

Mange vil arbeide

Vår erfaring er at mange (men ikke alle) som selger sex ønsker å arbeide i stedet for å selge sex, men er utestengt fra arbeidsmarkedet.

Mange er utsatt for vold, og opplever trakassering, selv om ikke alle gjør det. Få anmelder volden og trakasseringen til politiet

En god del har bakmenn, og en del er ofre for menneskehandel, selv om dette ikke gjelder de fleste.

Livet på gata, eller det å selge sex fra leilighet eller institutt, oppleves av mange som rått og brutalt. Vi ser at noen forsøker å tegne et annet bilde av sexselgernes hverdag. La deg ikke lure.

Les også i Dagsavisen: Mer vold mot prostituerte

Fra Bymisjon.no: Bekymret for prostitusjonsmiljøets manglende tillit til politiet