Ritualer er livet

Ritualer kan skape samhørighet og trygghet, og kan fungere som viktige markører i livene våre. De er også med på å identifisere oss som enkeltindivider og sier noe om hvem vi er.

Det er over en måned siden jul, og det nye året er allerede godt i gang. Tiden går og livet farer videre. Så hvor ble julehøytiden og nyttårsfeiringen av? Og hvordan markeres denne typen ritualer og tradisjoner på sykehjemmet?

Om jula på en av Ammerudhjemmets døgnavdelinger kan man lese: «Gjennom adventstiden forberedte vi oss til julefeiring. Vi pyntet, spilte julesanger og mimret om gamle dager. Kl. 17 på selve julaften senket julefreden seg. Alle gledet seg over det pyntede langbordet, den gode maten og stemningen. Etterpå ble det kaffe og julebakst. Overraskelsen var stor da nissen kom på besøk og hadde med gaver til alle beboerne.»

Den kollektive hukommelsen

At julefeiringen på sykehjemmet ble som beskrevet, var ingen selvfølge. Det skulle vært det, men er helt og holdent avhengig av det personalet som er på jobb. For jula er et kollektivt ritual som virker samlende for dem som deltar, mener sosialantropolog ved Universitetet i Tromsø, Ole-Bjørn Fossbakk. Han ser på ritualer som en kollektiv hukommelse. Hva skjer med denne hukommelsen når nærmere 20 prosent av den norske befolkning ikke feirer jul? Fossbakk peker på at slike ritualer til og med kan virke ekskluderende for dem som ser dem utenfra. Hvilke utfordringer står vi da overfor?

Rom for alle

I Kirkens Bymisjon har vi som visjon at menneskene vi jobber for skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg. Med hensyn til de tradisjoner og høytider vi feirer, er det essensielt at vi ansatte har en god felles hukommelse!

Om vi selv ikke er en del av ritualene, er det viktig at vi allikevel klarer å løfte blikket og se betydningen og effekten de har. For ritualer kan skape samhørighet og trygghet, og kan fungere som viktige markører i livene våre. De er også med på å identifisere oss som enkeltindivider og sier noe om hvem vi er. For oss som jobber med mennesker og skal skape rom for alle, er det derfor viktig at vi har et bevisst forhold til dette.

Kilder:
Julens mat og måltider. Fagrapport nr. 1 -2006, Statens institutt for forbruksforskning.