Alkoholen – en hellig ku?

Marie Simonsen, som nesten alltid mestrer balansegangen mellom klok og spissformulert, gikk på en smell i Dagbladet 16. januar.

PS: Innlegget stod først på trykk i Dagbladet, 20.01.2013.

I Dagbladet 16. januar setter hun helseminister Jonas Gahr Støres friske utspill om egne alkoholvaner og folkehelse opp mot individets frie valg og politiets /barnevernets dysfunksjon i saker der barn er utsatt for vold og rusmiddelmisbruk.

Jeg er enig med Simonsen i at begrepet passiv drikking er merkelig. Det fungerer kanskje assosiativt, men parallellen til røyking fungerer ikke så bra. Der hun derimot bommer er når hun gjør feilslutningen at det er den klassiske «alkoholikeren» (den som drikker seg fullstendig fra sans og samling og som nettopp bruker vold og havner på glattcelle) som skader sine pårørende (gjerne barna). Det vi vet fra innsida av rusbehandlingsfeltet er at barn tar skade på veldig mange måter, og slett ikke bare av den fysiske volden knyttet til alkoholbruk i de tusen hjem. Simonsen begår en klassisk «vi» og «dem»-motsetning. Det er det stikk motsatte av hva Jonas Gahr Støre ved flere anledninger har gjort den siste tiden. Han relaterer alkoholbruken til sitt eget liv. Det burde flere gjøre.

Vi trenger verken bli totalavholds eller rabiate moralister. Men det å reflektere over eget forhold til alkohol og hva konsum gjør med oss selv, våre nærmeste, arbeidslivet og andre forhold, det er ikke moralistisk. Det er klokt. Og ikke minst er det å ta stilling og ta parti med folk midt iblandt oss som strever med alkoholbruken sin. Og rundt de som strever, der er det mange som har det vondt. Barna er blant dem. Jeg håper det er mange rusmiddelavhengige og pårørende som kjenner at helseministerens ord er solidariske. Jeg vil tro mange føler seg sett og litt mer forstått. De som med gru hører politikere snakke om å holde polet åpent på julaften eller døgnåpne barer, de hører en annen stemme i det politiske landskapet. Det kan gi håp.

Relaterte artikler:
– MARIE SIMONSEN: – Det er stor forskjell på om det er mora di eller Jonas som ber deg skjerpe deg.

Helseministeren tar et skritt nærmere folk som har det vanskelig. Simonsen tar et skritt unna. Da kan man få tilrop med hurra fra for eksempel Civita-leder Kristin Clemet på Twitter. Clemet jublet samme dag over at Simonsen er en sann liberaler. Ja, det kan man saktens tillate seg når det handler om privatlivets fred og retten til ubegrenset tilgang til alkohol. Samfunnet vårt vil få det bedre uten akkurat denne typen liberalitet.

Aino Lundberg er institusjonssjef på A-senteret til Kirkens Bymisjon.

Andre Bystemmer:
– ANNE MARIE KVARME: – Det er menneskene som gjør byen vakker
– KIRSTEN EEG: – En æressak
– KIRSTEN FIRGSTAD: – Hvordan bli sjef i eget liv, når alle signaler sier at du er et offer


Aino Lundberg

Tidl. institusjonssjef på A-senteret

Virksomhetsleder på 24Sju, Kirkens Bymisjons døgnåpne helsetilbud i Oslo for de mest utsatte rusavhengige. Tidligere institusjonssjef på A-senteret, et av Kirkens Bymisjons tverrfaglig spesialiserte rusbehandlingstilbud.

Se flere innlegg av Aino Lundberg