Daglig leder med soningserfaring søkes

Slik lyder stillingsutlysningen når Wayback søker ny sjef. Den vitner om at noen tar brukerkompetanse på alvor.

Stiftelsen Wayback er en uavhengig stiftelse, som arbeider for at straffedømte kan leve et liv uten kriminalitet og rusmisbruk. De retter sin innsats mot løslatelsesfasen og tiden etter løslatelse. Wayback er en del av nettverket til Batteriet der jeg har mitt daglige virke.

Når fengselslivet er tilbakelagt skal det såkalte «nye livet» begynne. Men hvordan? Å komme ut av en fengselsport er vel det nærmeste man kommer det å stå på bar bakke.

– Problemet er ikke å slutte med kriminalitet eller rus, problemet er å begynne et nytt liv, meddeler en bruker i den ferske boken om Wayback.

Den som har skoen på, vet hvor den trykker

Som nylig løslatt strever mange med å få oversikt og struktur.  Faddere med brukerkompetanse har den nødvendige oversikt over de utfordringer som ligger der, dermed kan de være trygge veivisere.

En fadder henter frem spiren til drømmene som finnes i ethvert menneske, og stiller spørsmål som: «Hva drømte du om som barn? Når har du det bra? Hva skal bli din historie fremover?».  Mange har nøkterne drømmer om en jobb, en kjæreste og en leilighet. Fadderen vet hva det koster å klare det.

– Du har vært i fengsel for det gale du har gjort, og du tror det vises på deg. Derfor er det utrolig befriende når noen har fokus på fremtiden, forteller en bruker.

Da forskningsstiftelsen FAFO evaluerte stiftelsens arbeid i 2007 konkluderte en av forskerne at likemannsaspektet er unikt: ”Dette handler om inspirasjon til å forandre eget liv, håp om at det er mulig, motivasjon til å prøve, opplevelse av forståelse, tillit og aksept.”

I Stortingsmelding nr. 37 erkjennes det at Wayback, sammen med Bymisjonen og andre frivillige aktører, yter en bistand og omsorg som myndighetene selv ikke klarer. Selv om det er staten som er ansvarlig for tilbakeføringsgarantien.

Gjennom brukermedvirkning får mennesker anledning til å komme frem med sine ressurser. Når folk vises denne form for tillit, skapes livsmot og energi. Denne energi er dessverre ikke utløst alle steder i hjelpeapparatet.

Men herved er utfordringen gitt.