Verdighetsprat som kilde til positiv endring og utvikling

Begrepet «verdighet» har en betydning som går langt bak i historien og som er selve kjernen til all humanismen. Innenfor filosofien, etikken, religioner og fremveksten av liberalisme og individualisme har respekten for verdighet av mennesker stått sentralt.

Verdighet handler på mange måter om at vi er unike individer i kraft av å være mennesker. Hver enkelt menneske har en unik verdighet. En bevisstgjøring av dette begrepet og dets betydning er et viktig arbeid for å fremme viktige verdier knyttet til mennesker og samhandlingen oss imellom.

I 2006 var Kronprinsen Haakon med på å etablere «Global Dignity» sammen  med filosofen Pekka Himanen og John Hope Bryant. Høsten 2011 ble «Global Dignity Norge» stiftet som en uavhengig organisasjon med henblikk på å engasjere ungdom i betydningen av verdighet ved å legge til rette for en dag i året hvor «Global Dignity» markeres.

Global Dignity Day finner sted onsdag 17. oktober og handler om noe så viktig som ungdom og verdighet. Markeringen finner sted på omlag 150 videregående skoler i Norge. 30 000 elever er med og omlag 1400 stiller opp som veiledere.

«Unge Duer» og jeg er aktive deltakere og kommer til å bidra med flere veiledere. To av våre unge duer har i tillegg styreverv i Elevorgansiasjonen og Opersjons Dagsverk som inngår som en del av ressursgruppen som er rådgivende organ for planleggingen og gjennomføringen av Global Dignity Day. Kirkens Bymisjon har også flere aktive deltakere som bidrar  til å løfte frem betydningen av verdighet under Global Dignity Day.

Bli med og bidra med to timers spennende og meningsfyllt prat om verdighet på en videregående skole den 17. oktober, dette er morsomt, interessant og viktig!

Ønsker du å bli med kan du melde deg på ved å gå på nettesiden til Global Dignity Day: www.globaldignity.no/