Se opp for etterligninger!

«Rom for alle» er og har lenge vært Kirkens Bymisjons signatur og slagord. «Hotel Cæsar» er nå ute med en stor bildekampanje og et nytt slagord: «Rom for alt». Forskjellen i innhold er betydelig.

Norges lengstlevende tv-såpeserie har erkjent behov for fornying av profil og innhold, for å holde liv i drama-hotellet. Med bilder av hovedrollefigurer som tigger, prest, klubbdanserinne og familievenn forteller serien at her kan fortsatt alt skje, med alle. Det er «rom for alt» – som tv-underholdning.

I Kirkens Bymisjon kunne vi selvsagt vært smigret over at vår egen «rom for alle»-profil er så treffende at TV2s maratonserie vil låne vårt uttrykk, bare med den lille vrien «rom for alt». Vi gleder oss ikke over likheten.

Inkludere alle

Når Kirkens Bymisjon over flere år har bygget opp tjenester, giverkampanjer og holdningsuttrykk under mottoet «rom for alle» er det med forankring i et menneskesyn som vil inkludere alle.

Vi peker på at samfunnet vi lever i inneholder hele mangfoldet av mennesketyper og livserfaringer. Men svært mange opplever at de på grunn av sin nød eller annerledeshet blir utstøtt, bortvist, oversett og stigmatisert. De blir ikke sett som hele mennesker med ressurser og muligheter. Som menneskelig fellesskap taper vi på det.

Derfor sier vi «rom for alle».

Ikke rom for alt

Det betyr ikke «rom for alt». Forskjellen er vesentlig. Vi ønsker ikke rom for sterke og destruktive krefter som ødelegger menneskeliv, og som skaper skillene og undertrykkelsen som holder sårbare mennesker nede. Rom for alle gir ikke rom for alt.

Hotell Cæsars nye slagord peker likevel på en sannhet: I et krevende livsløp kan alt skje. Hvem som helst kan overraskende eller over tid bli rammet av hendelser som skaper kriser og fortvilelse.

Da er det nødvendig å holde fast ved at ingen er bare sin nød, eller livskrise. Det synlige slitne mennesket er en fullverdig og enestående person, med sin egen kamp, historie og kraft. Ingen er bare det du ser!

Cæsar-produsentene har i sin nylansering neppe vært klar over likheten med Bymisjonens profil.
Men den er der.
Se opp for etterligningen.
Forskjellen i innhold er betydelig.